Amanda Eliasson

Arkitekt

Om

Amanda Eliasson

Amanda har jobbat som både husdesigner och som a-ritare på stora flerbostadsprojekt.

Hos oss är detta perfekt då Amanda jobbar både direkt mot huskonsumenter och mot stora projekt där det handlar om att ta fram volymberäkningar och maximera byggrätter samtidigt som man inte tullar på utformningen.

Past experience