Att planera och bygga i rätt ordning


Utvecklingen springer snabbare för var dag som går och byggbranschen går mer och mer mot ett industriellt byggande där man projekterar i detalj för att kunna bygga effektivt och med mindre LPP (löses på plats).


När man jobbar på detta sätt så blir förberedelserna a & o för ett problemfritt bygge.

En byggplanering är ju som bekant uppdelad i lite olika faser, t.ex. Bygglov, projektering, startbesked, markarbeten, grund, stomresning osv.

Så nu tänkte jag diskutera (med mig själv) om just bygglov, projektering, tekniskt samråd osv. Det är en gåta för mig hur detta ofta fungerar i verkligheten.


Jag gissar att det en gång, runt ett runt bord av massivträ, satt en bunta personer som tyckte att man skall ha ett ”Tekniskt Samråd” där då kommunen får en inblick i hur ett bygge lite mer tekniskt skall genomföras. Det låter väl som en god idé ?

Det tycker jag absolut kan vara bra, men jag gissar att dessa personer, runt detta runda bord, också då tänkte att man skall ha samrådet när bygget är projekterat klart. Och att man efter detta kan besluta om ett ”Startbesked” eller ej.

Så har det ju inte precis blivit…


Vi får väldigt ofta frågan om vi kan ta fram ”Handlingar för Tekniskt Samråd” och då vill man ju gärna svara ”Du menar projektera bygget”.

”Nej nej, inte projektera det. Bara så vi får ett startbesked.”

Här börjar ju problemen. För var vad är vitsen att få ett startbesked om man inte har en aning om var laster kommer ned på plattan? Eller vilka väggar som behöver bli tjockare p.g.a avlopp och liknande. I vår bransch verkar det viktigaste vara att ”komma i gång med bygget”.


Så himla märkligt om en läkare gjorde på samma sätt vid en transplantation t.ex.

- Så öppna upp honom bara så jag kan börja!

- Vad ska du göra då?

- Det vet jag inte riktigt men det löser jag när jag väl är där.

- Ok, men har du de nya lungorna här?

- Nej det tror jag inte men strunt i det, nu måste vi komma i gång!!

- Ok, ok här är skalpellen.

Ett annat problem är då om bygget skall ske i kommun X eller kommun Y för det skiljer som natt och dag mellan dessa två. Hos kommun X räcker det med en kladd på en sektion och att en rörmokare, med mustasch och röd hatt, har dragit lite streck på ett papper. Medan hos kommun Y så vill de veta vilket spikmönster det skall vara på vinklarna som håller takstolarna.

Alltså blir frågan ”Kan ni ta fram handlingar till Teknisk Samråd” en ganska komplex fråga.


Om vi skall få effektiva projekteringar och smärtfria byggen är jag rätt övertygad om att ett bra upplägg vore följande: Bygglovsprocess – Projektering – Startbesked för mark – Projektering – Tekniskt Samråd – Startbesked.


För visst man vill ju ofta komma i gång med markarbetena innan allt är färdigprojekterat men det möter ju inga hinder. Problemet är att man nästan aldrig räknar med en rimlig tid för projektering när man planerar byggen, det är något som bara ska forceras igenom. Då blir också resultatet därefter.

Alla projekten där man gjort saker i rätt ordning blir ALLTID mycket bättre flyt på, och mindre huvudbry på arbetsplats. Det är min klara uppfattning.


Och troligen läkaren vid operationsbordet också…


Hörs// Martin