En innovativ lösning

Föreställ dig möjligheten att under säljprocessen ge din kund tillgång till en 3D-modell av huset som renderas i realtid i Webbläsaren. Din kund får möjlighet att se exakt hur huset ser ut, göra visuella tillval både exteriört och interiört, samt på ett enkelt sätt kunna efterfråga ändringar. Samtidigt får ni som leverantör en exakt mängdning på projektet automatiskt.

Detta är Wisibel - en molnplattform utvecklad av Vizcon.

Sälj fler fastigheter

Wisibel 3D-Konfigurator

Modulen 3D-konfigurator används för att kommunicera hur något ser ut och hjälper ditt företag att sälja fler fastigheter. 3D-konfigurator kan exempelvis användas för en kundunik villa i försäljnigsstadie, ett kataloghus på er hemsida, garage, uterum eller hela lägenhetskomplex. Er BIM-modell laddas upp till Wisibel, och skapar automatiskt en kundupplevelse som är helt unik. Kunden får tillgång till 3D-modellen via en URL-länk, som funkar på mobilen, datorn och surfplattan.

Med 3D-konfiguratormodulen kan ni applicera tillval, prislogik och dokument till 3D-modellen. Vi kan också applicera avancerade regelverk, som exempelvis priser som varierar beroende på geografi eller tillval som påverkar priset på andra tillval.

När ni blir kund sätter vi upp ert tillvalsbibliotek med materialval, färger och produkter i 3D i dialog med er i er Wisibelprofil. Vi anpassar också er Wisibelprofil så att plattformen blir helt anpassad efter ert varumärke. 

Räkna på materialåtgången automatiskt

Wisibel Data Studio

Denna modul plockar ut all data ur BIM-modellen och kalkylerar fram olika värden. Detta kan t.ex. vara en mängdning av allt material till huset eller en skarp offert. Men det kan också vara ett dokument som talar om vilka olika ytor som varje underentreprenör skall räkna på, eller en plocklista som brädgården kan få där allt material är specat per lägenhet, hus eller modul.

Möjligheterna är oändliga med Wisibel Data Studio, kontakta oss idag så berättar vi mer om Wisibel.

Hantera byggprojekt

Wisibel Digital Rumsa

Denna modul kommer att börja sälja mot marknaden under 2022 och då ritar vi om kartan för hur man sätter upp en rumsbeskrivning på ett projekt. Där varje unik del och komponent i respektive lägenhet/rum är helt generisk och kan filtreras ut på ett överskådligt sätt.

En otroligt effektiv modul som vi utvecklat tillsammans med Lindbäcks Bygg.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om våra tjänster.